Admin príkazy

/slap (ID) (počet zdraví) - Ubere danému hráči daný počet HP 
/freeze (ID) - Zmrazí hráče
/unfreeze (ID) - Rozmrazí hráče
/kick (ID) - Vyhodí hráče
/kill (ID) - Zabije hráče
/givemoney (ID) (počet) - Přidá hráči určitý počet financí
/giveweapon (ID) (typ) (počet munice) - Dá hráči zbraň
/sethealth (ID) (počet HP) - Přidá hráči daný počet HP
/end - Ukončí daný mód
/ban (ID) - Zabanuje hráče
/clankick (TAG) - Vyhodí celý klan
/clanban (TAG) - Zabanuje celý klan
/tmplevel (ID) (level) - Dá dočasně hráči určitý level admina
/announce (čas) (text) - Zobrazí text přes celou obrazovku
/lock - Zamkne server a nikdo další se už nebude moci připojit
/shortcuts - Zkratky ke všem příkazům
/goto (ID) - Přenese admina k určitému hráči
/get (ID) - Přenese hráče k adminovi
// - Takto musí začínat text určený pouze pro Admin Chat